WOLNOŚĆ – ekstraordynaryjne pismo dla łodzian. Wydawca: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Łódzki; Adres: ul. Rewolucji 1905 r. 9 lok. 35, 90-273 Łódź; email: [email protected]; tel: +48 502 293 115;
Przygotował zespół w składzie: Jakub Deląg, Adam Drabik, Paulina Frankiewicz, Michał Grelewski (redaktor naczelny), Barbara Jagoda, Adam Kralisz, Zofia Kralisz (korekta), Maria Malcher, Piotr Papieski, Joanna Papieska, Paulina Placzyńska, Gabriela Szkiłondź, Jakub Tomczyk, Filip Zdziennicki. Kontakt: www.tydzien.zhr.pl/wolnosc, email: [email protected]; ISSN 2300-8563. DTP i druk: ART-SERWIS KIELCE, Artur Pedryc, www.artserwis.info.