„Pokaż swój patriotyzm!” – konkurs

Tagi:

Categories: Aktualności

Śledzicie nasz funpage na Facebooku? Trwa tam konkurs, do udziału w którym serdecznie Was zapraszamy!

flaga


Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu „Pokaż swój patriotyzm!” jest Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Łódzki, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs skierowany jest dla wszystkich.

3. Konkurs odbywa się w dniach 11.11.2013 r. od godziny 09:00 do 22.11.2013 r. do godziny 23:59.

4. Nadsyłanie zdjęć konkursowych odbywa się w dniach 11.11.2013 r. od godziny 09:00 do 17.11.2013 do godziny 21:30.

5. Głosowanie odbywa się w dniach 17.11.2013 r. od godziny 22:00 do 22.11.2013 r. do godziny 23:59.

6. Nadesłane zdjęcia zostaną opublikowane do specjalnego albumu na fanpage Tygodnia Patriotycznego w dniu 17.11.2013 o godzinie 22:00 – od tej pory zacznie się głosowanie.

7. Wyniki konkursu Organizator opublikuje 23.11.2013 r. do godziny 23:59 na fanpage Tygodnia Patriotycznego.

8. Głosować może każdy.

9. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu na adres tydzień@zhr.pl zdjęcia, filmu lub innej formy pracy przedstawiającego Ciebie i Twoje rozumienie patriotyzmu/obchodzenie świąt narodowych. Może to być zdjęcie z flagą Polski lub całkiem coś innego.

10. W tytule e-mail należy wpisać „Konkurs – pokaż swój patriotyzm!”, e-maile nadesłane bez tego tytułu nie będą przyjmowane.

11. Wygrywają trzy osoby, których zdjęcia zdobędą największą ilość znaczników „Lubię to”.

12. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę dla Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej na:
– przetwarzanie danych osobowych uczestnika w celach związanych z realizacją konkursu, w tym dostarczenia nagrody.
– w przypadku wygranej w Konkursie, na publikację w serwisie Facebook oraz na stronie Tygodnia Patriotycznego danych osobowych uczestnika w zakresie imienia i nazwiska oraz wizerunku.

13. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora.

14. Zasady prowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

15. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

16. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Dodaj komentarz