Dzień Solidarności i Wolności


Od 2005 roku obchodzimy Dzień Solidarności i Wolności – upamiętnia on “historyczny zryw Polaków do wolności” (Dz.U. 2005 nr 155 poz. 1295).  Zapoczątkował on proces upadku komunizmu i wyzwolenia narodów Europy Środkowej i Wschodniej.

Data 31 sierpnia wybrana została dla uczczenia porozumień sierpniowych z 1980 roku, zawartych pomiędzy władzami komunistycznymi, a przedstawicielami robotniczych komitetów strajkowych. Międzyzakładowy Komitet Strajkowy wysunął wówczas  listę 21 postulatów, na których czele umieszczono żądanie utworzenia wolnych związków zawodowych. Pozostałe dotyczyły przestrzegania praw i wolności konstytucyjnych, zniesienia przywilejów partyjnych, a także poprawy warunków bytowych społeczeństwa.

„Nie ma wolności bez solidarności”. „Dzisiaj trzeba powiedzieć: «nie ma solidarności bez miłości». Więcej: nie ma szczęścia, nie ma przyszłości człowieka i narodu bez miłości, (…) która przebacza, choć nie zapomina, jest wrażliwa na niedolę innych, nie szuka swego, ale pragnie dobra dla drugich; miłości, która służy, zapomina o sobie i gotowa jest do wspaniałomyślnego dawania”.
(Jan Paweł II)

Ciekawe miejsca w internecie:

 

Inne

Solidarność

Dodaj komentarz