Drugi Tydzień Patriotyczny

Artykuł opublikowany w Monitorze Wołyńskim

1–8 listopada Harcerski Hufiec «Wołyń» przeprowadził już drugi Tydzień Patriotyczny. Brali w nim udział harcerze, harcerki i zuchy z Równego i Zdołbunowa oraz wszyscy chętni.

Akcję «Tydzień Patriotyczny» zapożyczyliśmy u naszych braci harcerzy z Polski. Na czym ona polega? To szereg wydarzeń organizowanych przez różne instytucje z okazji Święta Niepodległości. Elementem łączącym te wydarzenia jest patriotyzm, a inicjatywa została zapoczątkowana w 2008 r. w Łodzi. Obecnie adresatem akcji są mieszkańcy miejscowości, w których inicjatywa zyskuje na popularności – dla nich i dzięki nim Tydzień Patriotyczny zyskał swój charakter. To jest próba wyjścia naprzeciw oczekiwaniom zarówno osób młodych, dla których dawne formy obchodów nie są atrakcyjne, jak i tych, którzy nie chcą jeszcze o tych formach zapominać – czyli łączenie tradycji z aktywnym działaniem.

Taka inicjatywa powstała w Hufcu w ubiegłym roku przed Narodowym Świętem Niepodległości. II Tydzień Patriotyczny 2015 rozpoczął się 1 listopada na Uroczystość Wszystkich Świętych. Harcerze w Zdołbunowie oraz harcerze w Równym brali udział we mszy św. w swoich parafiach. Potem odwiedzili stare miejscowe cmentarze katolickie, żeby uczcić pamięć i zapalić znicze. W Równem zapalono znicze na grobie ks. hm. Mariana Luzara, który jest patronem drużyny harcerskiej z Równego i przy pamiątkowej tablicy «Harcerstwo Rówieńskie Nieznanemu Żołnierzowi, poległemu w obronie Kresów 1918-1925». W Zdołbunowie zaś uczcili pamięć żołnierzy, którzy zginęli w wojnie polsko-bolszewickiej, zapaliwszy znicze na pomniku Obrońcom Zdołbunowa. Ognie postawiono także na mogiłach, do których nikt już nie przychodzi.

Przedstawiciele hufca wzięli udział w uroczystościach w Kostiuchnówce. Było to związane ze Sztafetą rowerową, która 5 listopada pobierała «Ogień Niepodległości» zapalony na grobach legionistów w Polskim Lasku. Razem z harcerzami z Centrum Dialogu Kostiuchnówka, szkolną młodzieżą i przybyłymi gośćmi mogliśmy oddać hołd poległym za wolność.

6 listopada odbyła się konferencja «Za waszą i naszą wolność. Sojusz Piłsudski-Petlura», organizowana przez Kulturalno-Oświatowe Centrum im. Tadeusza Czackiego wspólnie ze szkołą nr 5 w Zdołbunowie (więcej o konferencji – na stronie 11). Harcerze dowiedzieli się dużo ciekawych rzeczy o legionistach i podpisanej umowie.

7 listopada czekały na nas uroczystości w Łucku z okazji obchodów Święta Niepodległości. W poczcie sztandarowym uczestniczyło kilku harcerzy z Hufca «Wołyń». Nastąpiło także przekazanie «Ognia Niepodległości» na ręce Konsula Generalnego RP w Łucku Beaty Brzywczy.

Podsumowanie II Tygodnia Patriotycznego odbyło się 8 listopada. Rozpoczęła je msza św. harcerska za Ojczyznę w Równem, podczas której harcerze ze Zdołbunowa oraz Równego śpiewali i czytali oraz pełnili wartę honorową ze sztandarem. Potem w Domu Parafialnym odbył się koncert pieśni patriotycznej, na który zaprosiliśmy inne zespoły. Gościliśmy m.in. zespół «Faustyna» z Równego i zespół «Bonum» ze Zdołbunowa. Na występy swoich dzieci przyszli popatrzeć także rodzice. Podczas uroczystości śpiewano m.in. pieśni legionowe i powstańcze. Następnie wspólnie obejrzeliśmy film i tak wzmocnieni patriotycznie na duchu, wróciliśmy do swoich domów.

Wiktoria RADICA


Rówieńscy harcerze Nieznanemu Żołnierzowi

Artykuł opublikowany w Monitorze Wołyńskim

Na początku listopada na Dubieńskim cmentarzu w Równem odbyła się uroczystość poświęcenia pamiątkowej tablicy ku czci nieznanego żołnierza, który zginął, broniąc Kresów od bolszewików. Polska społeczność miasta długo czekała na to ważne wydarzenie.

Uroczystość zgromadziła wiele osób w różnym wieku i różnego wyznania. Uszanowali oni pamięć młodych ludzi, którzy oddali swoje życie w walce z bolszewicką nawałą na początku lat 20-ch zeszłego wieku. Mszę Świętą odprawił ks. Władysław Czajka. Wartę honorową pełnili harcerze z Równego i Zdołbunowa. Dla nich, jak powiedział w swoim kazaniu ksiądz Czajka, była to największa lekcja historii naszego narodu. Uroczystość odwiedził także przedstawiciel Konsulatu Generalnego RP w Łucku wicekonsul Wojciech Bednarek.

Tablicę pamiątkową w tym miejscu, ponad rok temu, odnaleźli mieszkańcy Równego i członkowie Stowarzyszenia Kultury Polskiej imienia Władysława Reymonta, którzy od kilku lat zajmują się porządkowaniem starych polskich grobów na Dubieńskim cmentarzu. Postanowili więc odrestaurować częściowo zniszczoną tablicę, ponieważ jej wartość historyczna wskazywała, że pochodzi ona jeszcze z okresu międzywojennego. Na nowej tablicy obok napisu «Harcerstwo Rówieńskie Nieznanemu Żołnierzowi, poległemu w obronie Kresów 1918-1925» dodano także jego ukraińskie tłumaczenie.

Krzyż wojenny okresu polskiego, postument betonowy ozdobiony kamieniem naturalnym oraz tablica pamiątkowa, zostały postawione i odnowione za pieniądze przekazane przez Fundację Niepodległości z Lublina, na czele której stoi Przemysław Omieczyński. Organizacja już po raz kolejny finansuje podobne projekty związane z życiem Polaków na Wołyniu. Zgromadzeni na poświęceniu podziękowali osobom, które dołączyły się do instalacji steli i zapewnili, że będą kontynuować prace poszukiwawcze na tym cmentarzu, ponieważ kryje on jeszcze wiele tajemnic.

Jarosław KOWALCZUK


Tydzień Patriotyczny w Zdołbunowie

Artykuł opublikowany w Monitorze Wołyńskim

Harcerski Hufiec «Wołyń»wspólnie z Kulturalno-Oświatowym Centrum im. T. Czackiego w dniach 2–11 listopada zorganizowały Tydzień Patriotyczny. Wzięli w nim udział zuchy, harcerze i harcerki ze Zdołbunowa i Równego oraz uczniowie, którzy uczęszczają na zajęcia z języka polskiego.

Tydzień rozpoczął się 2 listopada od zbiórki tematycznej dla zuchów. Na spotkaniu rozmawiano o krótkiej historii Polski od Mieszka I do czasów współczesnych. Szczególną uwagę zwrócono na historię Godła Polski, ponieważ na zuchów czekał konkurs rysunkowy «Z orzełkiem w koronie wędruję…». Po zbiórce harcerze wybrali się na stary cmentarz katolicki, gdzie zapalili znicze na pomniku Obrońcom Zdołbunowa – żołnierzom, którzy zginęli w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. W tym samym dniu rówieńscy harcerze wzięli także udział we mszy św. na cmentarzu w Równym, a następnie zaświecili znicze na grobie ks. hm. Mariana Luzara i przy tablicy z napisem «Harcerstwo rówieńskie nieznanemu żołnierzowi, poległemu w obronie Kresów.1918-1925».

7 listopada w Zdołbunowskiej Bibliotece Rejonowej odbył się pokaz filmu «11 listopada». Reżyserem obrazu był harcerz ś.p. Kamil Kulczycki, który zmarł śmiercią tragiczną w wieku 24 lat. Film obejrzeli, oprócz harcerzy ze Zdołbunowa i Równego, również najmłodsi czytelnicy biblioteki, a także uczniowie KOC im. T. Czackiego. W bibliotece otwarto wystawę «Obóz Rzeczpospolita IX. Na cysterskim szlaku…». Zaprezentowano na niej zdjęcia, zrobione podczas pobytu na letnim obozie w województwie lubuskim, nad Zalewem Bledzewskim. Wystawa opowiadała o życiu obozowym, zajęciach oraz zwiedzanych miejscowościach.

8 listopada już w Równym odbył się kominek – Konkurs Piosenki Patriotycznej i Ludowej – na którym drużyny przedstawiły swoje występy. Zabrzmiały m.in. pieśni «Biały orzeł», «Pałacyk Michla», «Rota», «Idzie żołnierz». Spośród ludowych pieśni zabrzmiały «Hej, sokoły», «Szła dzieweczka», «Sosenka», «Kraj rodzinny» itd. Jurorzy podsumowali wyniki zarówno konkursu piosenki, jak i konkurs rysunków. Następnie wręczono nagrody i dyplomy. Według harcerskiej tradycji kominek skończył się wspólnym kręgiem.

11 listopada rówieńscy harcerze brali udział w uroczystościach poświęconych Dniu Niepodległości, organizowanych przez Towarzystwo Kultury Polskiej im. Władysława Reymonta w Równem.

Wiktoria RADICA


To, co nas łączy

Artykuł opublikowany w Monitorze Wołyńskim

Kulturalno-Oświatowe Centrum im. Tadeusza Czackiego we współpracy ze szkołą nr 5 w Zdołbunowie przeprowadziło międzynarodową konferencję «Za waszą i naszą wolność. Sojusz Piłsudski-Petlura». Odbyła się ona 6 listopada w budynku szkoły nr 5, w którym w roku 1919 jako przewodniczący Dyrektoriatu Ukraińskiej Republiki Ludowej pracował Symon Petlura.

Konferencja rozpoczęła się od powitania gości przez organizatorów, oraz przez honorowych gości – Konsula Generalnego RP w Łucku Beatę Brzywczy oraz przewodniczącego Zdołbunowskiej Rejonowej Administracji Państwowej Serhija Kondraczuka. Następnie nastąpiło otwarcie wystawy «Za waszą i naszą wolność. Sojusz Piłsudski-Petlura», która powstała dzięki Fundacji Wolność i Demokracja. Dzięki opisanym fotografiom można było dowiedzieć się o działalności Józefa Piłsudskiego i Symona Petlury oraz o sojuszu dwóch państw w walce o niepodległość przeciwko Rosji. Po otwarciu wystawy złożono kwiaty i zapalono znicze pod tablicą upamiętniającą Symona Petlurę, która znajduje się na gmachu szkoły.

W konferencji wzięli udział także zastępca przewodniczącego Zdołbunowskiej Rejonowej Administracji Państwowej Mykoła Orłow, przewodniczący Zdołbunowskiej Rady Rejonowej Wasyl Tymoszczuk, kierownik Kuratorium Oświaty w Zdołbunowie Lilia Karpenko, dyrektorzy szkół i zaproszeni goście. Krzysztof Jabłonka, przedstawiciel Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejuwku, wygłosił referat «Postać Józefa Piłsudskiego – wodza narodu polskiego». Przedstawił też mundur legionisty. Oleh Tyszczenko, dyrektor Zdołbunowskiego Muzeum Krajoznawczego opowiedział o ruchu wyzwoleńczym na Ziemi Zdołbunowskiej w latach 1919–1920. Rusłana Dawydiuk, docent Rówieńskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego, wygłosiła referat «Umowa Petlura-Piłsudski podstawą eksperymentu wołyńskiego». Dyrektor Centrum Dialogu Kostiuchnówka Jaroslaw Górecki, który od lat zajmuje się cmentarzami legionowymi na Wołyniu, opowiadał o cmentarzach legionowych na Ukrainie oraz cmentarzach żołnierzy URL w Polsce. Sergij Porowczuk prezentował też książkę na temat cmentarzy ukraińskich w Polsce. Na sali byli również obecni przedstawiciele grupy rekonstrukcyjnej Legionów Polskich.

Podczas konferencji odbył się turniej historyczny dla uczniów. Uczestniczyło w nim pięć drużyn: uczniowie zdołbunowskich szkół nr 1, 3 i 5 oraz gimnazjum, a także szkoła nr 1 w Dubnem. Uczestnicy mieli przygotować dwa tematy: «Rola Józefa Piłsudskiego i Symona Petlury w walce o niepodległość» oraz «Eurointegracja Polski i Ukrainy. Perspektywy, problemy i skutki». Polegało to na tym, że każda z drużyn musiała odpowiadać na przygotowane pytania. Każdy występ drużyny oceniało jury: nauczyciel historii szkoły nr 5 w Zdołbunowie Ałła Misikowa, zastępca przewodniczącego Zdołbunowskiej Rejonowej Administracji Państwowej Mykoła Orłow, członek Ukraińskiego Związku Helsińskiego Oleksandr Mazepa oraz Paulina Włodek, przedstawicielka szkoły partnerskiej z Pruszkowa, z którą szkoła nr 5 ma podpisane porozumienie o współpracy.

Młodzież była bardzo dobrze przygotowana do turnieju. Zwyciężył zespół gimnazjum. Wszyscy uczestnicy rywalizacji otrzymali prezenty od Fundacji Wolność i Demokracja.

Podsumowując, chcę powiedzieć, że podczas takich spotkań, w których biorą udział tak historycy, jak i młodzież, rodzi się to, co nas łączy.

Wiktoria RADICA