Już po raz trzeci Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz Klub Historyczny przy Świebodzińskim Domu Kultury przy pomocy Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z siedzibą w Warszewie organizuję cykl imprez pod hasłem „Tydzień Patriotyczny”. To wydarzenie ma na celu nie tylko przybliżenie historii Polski, ale przede wszystkim propagowanie Ideałów Harcerskich. Chcemy aktywizować mieszkańców Świebodzina, poprzez podanie im patriotyzmu w odmiennej – radosnej i dynamicznej formie. Mamy nadzieję, że uda się przekonać społeczeństwo, że święta narodowe można przeżywać nie tylko z domu i perspektywy telewizji. We współpracy z harcerzami, mieszkańcy, zarówno Ci najmłodsi, jak i Ci najstarsi, będą mogli uczestniczyć w kilku projektach organizowanych przez ZHR i jego sympatyków. Głównym odbiorcą naszej imprezy mają być uczniowie świebodzińskich i okolicznych szkół w planie jest m.in.: gra miejska „Polskie Państwo Podziemne” przeznaczona dla uczniów klas podstawowych 5-6 oraz gimnazjalnych (klasy pierwsze).  Zależy nam na frekwencji zdajemy sobie jednak sprawę, że czas trwania imprezy koliduje z zajęciami lekcyjnymi, ale program jest tak skonstruowany, by był uzupełnieniem do zajęć z: historii, wiedzy o społeczeństwie, czy lekcji wychowawczej. Wojewódzki Kurator Oświaty wystosuje oficjalny list do dyrektorów szkół zachęcający do aktywnego udziału uczniów w „Tygodniu Patriotycznym”. W ostatnich latach imprezie patronowali nam Wojewoda Lubuski, Lubuski Kurator Oświaty, Starosta Świebodziński i Instytut Pamięci Narodowej w roku obecnym mamy zapewnienia, że będzie podobnie. Niżej przedstawiam państwu plan „Tygodnia Patriotycznego” z opisem do kogo dane punkty są skierowane .

 

PLAN TYGODNIA PATRIOTYCZNEGO:

 

1/ 04.11.2014

 • AKADEMIA SPOTKANIE Z KOMBATANTAMI
  (SALA WIDOWISKOWA GODZINA 10.00 DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ MIESZKAŃCÓW MIASTA W PROGRAMIE CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA ORAZ WSPOMNIENIA KOMBATANTÓW)
 • ŻYWE” SPOTKANIE PRZY CIASTKU Z KOMBATANTAMI (GALERIA 12.00 ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA)
 • SPOTKANIE AUTORSKIE Z PISARKĄ PANIĄ IRENĄ JANUSZKIEWICZ
  (GALERIA GODZ. 17.00 ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA )

2/ 05.11.2014

 • KONKURS HISTORYCZNY SALA WIDOWISKOWA 10,00 W PRZERWIE DEBATA „WYBORY A PATRIOTYZM”
  (SALA WIDOWISKOWA ŚDK DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ GOŚCI).
 •  (WIECZOREK HISTORYCZNY) GALERIA 17,00 FILM „POKŁOSIE „ LUB „W CIEMNOŚCI” DYSKUSJA NAD KONTROWERSJĄ
  ( GALERIA SZKOŁY ŚREDNIE MIESZKAŃCY)

3/ 06.11.2014

 • KONCERT GWIAZDY TADEK FIRMA HIPHOPOWA LEKCJA HISTORII Z NAJNOWSZEJ PŁYTY ARTYSTY „NIEWYGODNA PRAWDA” (12,00 SALA WIDOWISKOWA ) PO KONCERCIE MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU PŁYT I WYDAWNICTW HISTORYCZNYCH
  GIMNAZJA KLASY TRZECIE I SZKOŁY ŚREDNIE BILETEM WSTĘPU JEST HASŁO „BIEL I CZERWIEŃ” CZYLI STARAMY SIĘ BYĆ BIAŁO CZERWONI LUB TRZEBA PRZYNIEŚĆ NARODOWE FLAGI LUB CHORĄGIEWKI JEST TO NAJDROŻSZY PUNKT PROGRAMU, A SAM WYKONAWCA PRZYJEDZIE DO NAS Z KRAKOWA DLATEGO ZALEŻY NAM NA FREKWENCJI!
 •  SPOTKANIE PRZY KAWIE Z ARTYSTĄ ( PO KONCERCIE)
 • PROJEKCJA FILMU „OSTATNI DZWONEK” DYSKUSJA (WIECZOREK HISTORYCZNY) GALERIA 17,00
  (GALERIA GODZ. 17.00 SZKOŁY ŚREDNIE, MIESZKAŃCY ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA )

4/ 07.11.2014

 • GRA MIEJSKA „POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE” 9,30 POCZĄTEK SALA WIDOWISKOWA , KRÓTKA INSCENIZACJA BATALISTYCZNA POD RATUSZEM OK.GODZ 13,00.
  (SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY 4-5 I PIERWSZE KLASY GIMNAZJALNE. UCZNIOWIE „PRZENIOSĄ” SIĘ DO OKRESU OKUPACJI BĘDĄ MOGLI NAMACALNIE POZNAĆ ATMOSFERĘ TAMTYCH CZASÓW OPIS GRY POD PLANEM)
 •  PROJEKCJA FILMÓW „AKCJA POD ARSENAŁEM” I „KAMIENIE NA SZANIEC” DYSKUSJA NAD KONTROWERSJĄ (WIECZOREK HISTORYCZNY) GALERIA 17,00

5/ 08.11.2014

 • GODZINA 20.00 FILMY: WESTERPLATTE I TAJEMNICA WESTERPLATTE DYSKUSJA WSTĘP WOLNY GOŚCIEM BĘDZIE ODTWÓRCA ROLI KAPITANA DĄBROWSKIEGO ROBERT ŻOŁĘDZIEWSKI (CZEKAMY NA OFICJALNE POTWIERDZENIE)

6/ 10.11.2014

 • WYKŁAD DLA UTW „SPACER Z HISTORIĄ PO ŚWIEBODZINIE” SPOTKANIE OTWARTE

7/ 11.11.2014

 • UROCZYSTOŚCI POD POMNIKIEM

 

DODATKOWO:

11.11.2014 NIEPODLEGŁOŚCIOWY BAL CHARYTATYWNY 

W MUZEUM REGIONALNYM WYSTAWA MUNDURÓW ARMII POLSKIEJ PO 1945 

 

GRA MIEJSKA

Gra jest skierowana do uczniów i harcerzy w wieku 11-14 lat z szkół podstawowych klasy 5-6 oraz gimnazjum klasy pierwsze jak i drużyny harcerskie. Uczestnicy zgrupowani będą w patrolach 8 osobowych pod opieką wychowawcy. Gra rozpocznie się w sali widowiskowej Świebodzińskiego Domu Kultury gdzie przedstawimy uczestnikom zasady gry, oraz na podstawie krótkich filmów opowiemy jak wyglądało życie w okupowanej Polsce. Uczestnicy w trakcie gry przeniosą się do roku 1944-go tuż przed wybuchem Powstania Warszawskiego będą musieli się poruszać po okupowanym mieście wykonując różne zadania np. Mały Sabotaż: malowanie kotwic i haseł w miejscach do tego wcześniej przygotowanych, kolportaż prasy podziemnej, przenoszenie broni, drukowanie ulotek, rozbrajanie Niemców, zajęcia z strzelania, pierwszej pomocy i wiele innych podobnych zadań ale głównym celem jest odnaleźć kuriera rządu Londyńskiego, który w raz z Cichociemnym przybył do Warszawy niestety ich kontakt został „spalony” błądzą teraz po mieście gdyby zostali ujęci przez Niemców cała organizacja może znaleźć się w niebezpieczeństwie. Niemal na każdym punkcie kontrolnym można zdobyć informację, która przybliży uczestników do odnalezienia kuriera, który przekaże im rozkazy i instrukcje dotyczące wybuchu Powstania. Cała gra będzie technicznie zorganizowana na zasadzie podchodów po mieście. Do pomocy przy organizacji gry wynajmiemy mundury historyczne, które dzięki grupie rekonstrukcyjnej pozwolą poczuć klimat tamtego okresu. Pod koniec gry konspiracyjne patrole staną się oddziałami powstańczymi np.: „Gustaw”, „Zośka”,”Parasol” itp. Przy pomocy zaprzyjaźnionej grupy rekonstrukcyjnej uczestnicy wezmą udział w zainscenizowanej potyczce powstańczej. Na jednym z punktów kontrolnych uczestnicy poznają prawdziwych uczestników tamtych czasów m.in. Pani por. Irena Mikos żołnierz AK przewodnicząca Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP. w Świebodzinie, kpt. Karol Podraza (ostatni przewodniczący Światowego Związku Żołnierzy AK w Świebodzinie), por. Czesław Zdanowicz uczestnik Powstania Warszawskiego „Grupa Kampinos” zwiadowca mjr. Adolfa Pilch „Góra Dolina”, ks. por. Marian Sedlaczek „Beski” oraz Stanisław Sedlaczek „Rolnik” uczestnicy Powstania Warszawskiego Batalion „Gustaw” przeszli w nim cały szlak bojowy od Starówki przez kanały do Stalagu. Na koniec gry uczestnicy obejrzą wystawę i będą mogli przy herbacie porozmawiać z kombatantami. W trakcie gry uczestnicy zapoznają się z historią Polskiego Państwa Podziemnego poznają sytuację i wydarzenia poprzedzające wybuch Powstania Warszawskiego, nazwiska dowódców, oddziałów oraz strukturę Armii Krajowej, Szarych Szeregów czy Hufców Polskich wszystko to będzie wplecione w zadania gry i fajną zabawę .