Dostaliśmy informację na temat „Tygodnia Patriotycznego” organizowanego przez środowiska Harcerstwa Polskiego na Ukrainie Hufca „Wołyń” z miejscowości Zdołbunów i Równe. Oto, co przygotowali:

  • Na cmentarzu w Równym i Zdołbunowie 2 listopada 2014 r. harcerze i harcerki, oraz zuchy zapalili znicze na mogiłach „Obrońców Zdołbunowa z wojny polsko-bolszewickiej” oraz ks. hm. M. Luzara i na odnowionej mogile na której wyryto „Harcerstwo Równeńskie nieznanemu żołnierzowi poległemu w obronie kresów 1918-1925”.
  • 8 listopada 2014 r. w zdołbunowskiej powiatowa biblioteka odbył się  pokaz filmu Kamila Kulczyckiego „11 listopada”. Pokaz został przygotowany przez Harcerski Hufiec „Wołyń” HPnU i Kulturalno-Oświatowe Centrum im. T. Czackiego.
  • Zdołbunów i Równe 2 listopada 2014 r.: początek konkursy rysunku patriotycznego „Z orzełkiem w koronie wędrujemy…” dla najmłodszych dzieci i zuchów (wiek 6-12) tych środowisk. Przygotowany przez Harcerski Hufiec „Wołyń” HPnU i Kultyralno-Oświatowe Centrum im. T Czackiego.