Trójbój strzelecki dla harcerzy, strzelców i uczniów klas mundurowych

 • 09:45
 • Łódź, LOK - ul. Konstantynowska 1

Formularz zgłoszeniowy dla harcerzy, strzelców i uczniów klas mundurowych

Regulamin (pdf)


Regulamin

 1. Organizatorami „Trójboju strzeleckiego” są Towarzystwo „Strzelec” oraz Klub Strzelecki „Dziesiątka” LOK.
 2. Zawody odbędą się w dniach 3 i 4 listopada 2018 roku, w godz. 10.00-14.00 na strzelnicy LOK przy ul. Konstantynowskiej 1 w Łodzi.
 3. Zbiórka uczestników o godz. 9.45 w miejscu zawodów.
 4. W zawodach mogą wziąć udział drużyny składające się z młodzieży strzeleckiej, harcerskiej, klas mundurowych, szkół ponadgimnazjalnych oraz trzecich klas szkół gimnazjalnych.
 5. W dniu 3 listopada 2018 r. odbywają się zawody dla drużyn szkolnych (z wyłączeniem klas mundurowych), a w dniu 4 listopada dla drużyn harcerskich, strzeleckich oraz z klas mundurowych.
 6. Do zawodów przyjętych może być maksymalnie po 10 drużyn w każdym z terminów.
 7. Drużyny składają się z czterech osób, w tym dowódcy.
 8. Dwie najlepsze drużyny z każdego z terminów rozegrają finał w dniu 4 listopada 2018 r., po zakończeniu części zasadniczej zawodów.
 9. Zgłaszając się do zawodów należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem https://tiny.pl/gzlhg (dla drużyn szkolnych) oraz https://tiny.pl/gzlhj (dla harcerzy, strzelców i klas mundurowych) do dnia 1 listopada 2018 r.
 10. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę drużyny oraz nazwę szkoły bądź organizacji, którą reprezentują.
 11. Każda ze szkół może wystawić maksymalnie dwie drużyny. Każda z drużyn harcerskich, struktur strzeleckich oraz klas mundurowych może wystawić jedną drużynę.
 12. Zawody odbywają się w trzech konkurencjach:
  • strzelanie z kbks 50 m (trzy strzały próbne oraz pięć ocenianych),
  • pojedynek strzelecki (każda drużyna z każdą),
  • rzut granatem z 20 m do celu.
 13. O liczbie zdobytych punktów decydować będzie miejsce zajęte w każdej konkurencji. Za pierwsze miejsce drużyna otrzymuje N punktów, gdzie N oznacza liczbę startujących drużyn. Za drugie N–1, za trzecie N–2 itd.
 14. O końcowej kolejności miejsc decyduje suma zdobytych punktów. W przypadku równej liczby punktów decyduje miejsce zajęte w pojedynku strzeleckim.
 15. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
 16. Każdy z uczestników zobowiązany jest przestrzegać regulaminu strzelnicy oraz wykonywać polecenia organizatorów.
 17. W przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń do „Trójboju strzeleckiego”, przekraczającej możliwości organizacyjne, o udziale w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń.


Relacje z lat poprzednich

 
Zdjęcia 2018
Relacja TV Toya 2018

Zdjęcia 2017
Zdjęcia 2016
Relacja Dziennika Łódzkiego 2016
Zdjęcia 2015
Zaproszenia na trójbój w 2015

Zdjęcia 2014