Trójbój strzelecki 2019

  • 10:00
  • Łódź, Strzelnica LOK, ul. Konstantynowska 1

Zapraszamy na Trójbój strzelecki organizowany przez Towarzystwo Strzelec oraz Klub Strzelecki „Dziesiątka” LOK w ramach wydarzeń Tygodnia Patriotycznego.

REGULAMIN ZAWODÓW
„TRÓJBOJU STRZELECKIEGO”

1. Organizatorami „Trójboju strzeleckiego” są Towarzystwo „Strzelec” oraz Klub Strzelecki „Dziesiątka” LOK.
2. Zawody odbędą się w dniu 9 listopada 2019 roku, w godz. 10.00- 14.00 na strzelnicy LOK przy ul. Konstantynowskiej 1 w Łodzi.
3. Zbiórka uczestników o godz. 9.45 w miejscu zawodów.
4. W zawodach mogą wziąć udział drużyny składające się z młodzieży strzeleckiej, harcerskiej, klas mundurowych, szkół ponadpodstawowych z terenu województwa łódzkiego.
5. Do zawodów przyjętych może być maksymalnie 12 drużyn.
6. Drużyny składają się z czterech osób, w tym dowódcy.
7. W przypadku zgłoszenia się co najmniej 8 drużyn zostaną one podzielone na dwie grupy, a do finału zawodów awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy.
8. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę drużyny oraz nazwę szkoły bądź organizacji, którą reprezentują.
9. Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: szkolenie@towarzystwo-strzelec.pl do dnia 4 listopada 2019 r.
10. Każda ze szkół może wystawić maksymalnie jedną drużynę. Każda z organizacji harcerskich i strzeleckich oraz szkół z klasami mundurowymi może wystawić dwie drużyny.
11. Zawody odbywają się w trzech konkurencjach:
– strzelanie z kbks 50 m (trzy strzały próbne oraz pięć ocenianych),
– pojedynek strzelecki (każda drużyna z każdą, z zachowaniem ewentualnego podziału na grupy),
– rzut granatem z 20 m do celu.
12. O liczbie zdobytych punktów decydować będzie miejsce zajęte w każdej konkurencji.
Za pierwsze miejsce drużyna otrzymuje N punktów, gdzie N oznacza liczbę startujących drużyn. Za drugie N–1, za trzecie N–2 itd.
13. O końcowej kolejności miejsc decyduje suma zdobytych punktów. W przypadku równej liczby punktów decyduje miejsce zajęte w pojedynku strzeleckim.
14. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
15. Każdy z uczestników zobowiązany jest przestrzegać regulaminu strzelnicy oraz wykonywać polecenia organizatorów.
16. W przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń do „Trójboju strzeleckiego”, przekraczającej możliwości organizacyjne, o udziale w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń, o czym zgłaszający zostaną poinformowani na poprzez adres mailowy, z którego
zostało dokonane zgłoszenie.


Relacje z lat poprzednich

 

Zaproszenie na turniej 2018
Zdjęcia 2018
Relacja TV Toya 2018

Zdjęcia 2017
Zdjęcia 2016
Relacja Dziennika Łódzkiego 2016
Zdjęcia 2015
Zaproszenia na trójbój w 2015

Zdjęcia 2014