Śpiewanki Patriotyczne

  • Plac Litewski, Lublin

Podobnie jak w roku ubiegłym ZHR Lublin organizuje śpiewanki patriotyczne przy wsparciu Harcerskiego Zespołu Muzycznego „Arse”, pod przewodnictwem Dominika Mazura. Przebieg wydarzenia będzie ułożony tematycznie. Piosenki będą nawiązywać do kilku wydarzeń z dziejów Polski: odzyskanie niepodległości, okres I wojny światowej, Powstanie Warszawskie oraz Bitwy pod Monte Cassino, czyli okres II wojny światowej. Każda piosenka będzie przeplatana krótką wstawką wprowadzającą w jej temat. Na Placu Litewskim podczas śpiewanek będzie duży telebim, na którym będą widniały teksty piosenek oraz różnego rodzaju animacje. Oprócz telebimu, rozdawane będą przechodniom śpiewniki z tekstami piosenek, tak aby mogli się włączyć w śpiew.