Spacer po Starym Cmentarzu „Śladami Łodzi Niepodległej”

  • 10:00
  • Łódź, ul. Ogrodowa - Stary Cmentarz

Relacja 2017

W tym roku „Śladami Łódzkiej Niepodległej” kroczyła grupa około 60-80 osób, a oprowadzali nas: pan Cezary Pawlak (prezes Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem) oraz pan Dariusz Nowiński (Związek Strzelecki i Społeczny Komitet Pamięci Józefa Piłsudskiego).

Każdy z uczestników otrzymał nie tylko pamiątkowy – tradycyjnie już wydawany z okazji spaceru – przewodnik, ale również upominki od IPN. Dodatkową pomocą w zapamiętywaniu informacji były karty pracy – każdy chętny mógł w trakcie spaceru notować odpowiedzi na pytania przygotowane wcześniej przez organizatora.

 


Spacer po Starym Cmentarzu w Łodzi to jedno z corocznie organizowanych wydarzeń Tygodnia Patriotycznego. W każdej edycji staramy się poznać kolejne sylwetki Bohaterów i miejsca ich spoczynku.

-Chcemy podczas tego symbolicznego spaceru przypomnieć łodzianom sylwetki zasłużonych dla ojczyzny postaci i pokazać, gdzie znajdują się ich mogiły – być może dzięki temu więcej osób zainteresuje się ich biografiami i będzie odwiedzać ich groby? Nie chcemy, aby ich poświęcenie i ofiara zostały zapomniane – mówi Dariusz Nowiński ze Związku Strzeleckiego i Społecznego Komitetu Pamięci Józefa Piłsudskiego.

-Wątki niepodległościowe przewijają się po najstarszej łódzkiej nekropolii. 12 listopada zorganizujemy spacer „Śladami Łódzkiej Niepodległej”. Na Starym Cmentarzu jest wiele pomników, a przede wszystkim historii postaci, które wpisują się w walki niepodległościowe: od Powstania Listopadowego, poprzez Powstanie Styczniowe, czy wydarzenia związane z 11 listopada 1918 r., a następnie walkami o utrzymanie niepodległości – podkreśla prezes Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem Cezary Pawlak.

Zbiórka przy wejściu na katolicką część cmentarza o godz. 10:00.

Spacer organizuje Związek Strzelecki, Społeczny Komitet Pamięci Józefa Piłsudskiego i  Fundacja Życie.

Dołącz do wydarzenia na Facebooku!Stary Cmentarz w Łodzi na YouTube

Na naszym kanale YouTube znajduje się lista odtwarzania, w której gromadzimy filmiki przybliżające niektóre groby, które odwiedziliśmy podczas poprzednich edycji Tygodnia Patriotycznego:


Relacja z 2016 roku


Relacja z 2015 roku


 

Relacja z 2014 roku

W 2014 roku odwiedzimy mogiły osób związanych z Legionami oraz uczestników Powstania Warszawskiego. Mieliśmy zaszczyt wysłuchać wspomnień i informacji zgromadzonych przez Rodziny pochowanych Bohaterów.


Relacja z 2013 roku

W 2013 roku odwiedziliśmy groby m.in. powstańców styczniowych: