Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

 

(źródło: prezydent.pl)


 

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać.
(Witold Pilecki)

Uchwalenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest formą uczczenia ich walki i ofiary, ale także bólu i cierpienia, jakich doznawali przez wszystkie lata PRL i ciszy po 1989 roku. Pierwszy dzień marca wybrany został ze względu na rocznicę – w 1951 roku wykonany został wyrok śmierci na kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.

(Dz.U. 2011 nr 32 poz. 160)

Strony o Żołnierzach Wyklętych:

Kochajcie ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję własnego Narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartościom, którym trzeba służyć całym swoim życiem.
(Witold Pilecki)

Wilki (Zbigniew Herbert)

Ponieważ żyli prawem wilka
historia o nich głucho milczy
pozostał po nich w kopnym śniegu
żółtawy mocz i ten ślad wilczy
szybciej niż w plecy strzał zdradziecki
trafiła serce mściwa rozpacz
pili samogon, jedli nędzę
tak się starali losom sprostać
już nie zostanie agronomem
„Ciemny”, a „Świt” – księgowym
„Marusia” – matką, „Grom” – poetą
posiwia śnieg ich młode głowy
nie opłakała ich Elektra
nie pogrzebała Antygona
i będą tak przez całą wieczność
w głębokim śniegu wiecznie konać
przegrali dom swój w białym borze
kędy zawiewa sypki śnieg
nie nam żałować – gryzipiórkom –
i gładzić ich zmierzwioną sierść
ponieważ żyli prawem wilka
historia o nich głucho milczy
został na zawsze w dobrym śniegu
żółtawy mocz i ten trop wilczy

Żołnierze Wyklęci przez lata wypierani z historii, dziś upominają się o pamięć. „Naród, który traci pamięć, traci sumienie” – pisał Zbigniew Herbert. Niezłomni są coraz częściej obecni w utworach muzycznych, grach miejskich, planszowych, biegach, wykładach i organizowanych podniosłych uroczystościach. Ich wierność ideałom Bóg-Honor-Ojczyzna i walka o prawdę mogą być wzorem do naśladowania dla niejednej osoby.


 


Muzyczne inspiracje…