Dzień Polonii i Polaków za Granicą

Polskie święto obchodzone od 2002 roku w dniu 2 maja. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, z inicjatywy Senatu RP:

Uznając wielowiekowy dorobek i wkład Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach, w celu potwierdzenia więzi z Macierzą i jedności wszystkich Polaków, tak mieszkających w Kraju, jak i żyjących poza nim. (Dz. U. z 2002 r. Nr 37, poz. 331)

„Marsz, marsz Polonia,
Nasz dzielny narodzie,
Odpoczniemy po swej pracy
W ojczystej zagrodzie.”

„Marsz, marsz Polonia” – Biblioteka Polskiej Piosenki o utworze, który towarzyszy uroczystościom patriotycznym i polonijnym za granicą oraz uroczystościom polonijnym w kraju. Z pieśnią łączy się powstanie słowa Polonia dla określenia Polaków stale zamieszkujących poza granicami kraju.