Trójbój strzelecki

Trójbój strzelecki

Dnia 7 listopada 2021 r. odbędzie się w ramach Tygodnia Patriotycznego siódma edycja Trójboju Strzeleckiego.
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem zgłaszania drużyn.


Link do wydarzenia na Facebooku
Link do zapisów

REGULAMIN ZAWODÓW
„TRÓJBOJU STRZELECKIEGO”
1. Organizatorami „Trójboju strzeleckiego” Towarzystwo „Strzelec”.
2. Zawody odbędą się dnia 7 listopada 2021 roku, o godz. 9.00 na strzelnicy przy ul. Konstantynowskiej 1 w Łodzi.
3. Zbiórka uczestników o godz. 8.45 w miejscu zawodów.
4. W zawodach mogą wziąć udział drużyny składające się z młodzieży strzeleckiej, harcerskiej, szkół ponadpodstawowych.
5. Drużyny składają się z czterech osób, w tym dowódcy.
6. Zgłaszając się do zawodów należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem: Link do zapisów , do dnia 2 listopada 2021 r.
7. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę szkoły albo organizacji oraz listę imienną jej członków, ze wskazaniem dowódcy drużyny.
8. Każda organizacji i szkół może wystawić maksymalnie pięć drużyn.
9. Zawody odbywają się w trzech konkurencjach:
– strzelanie z kbks 50 m,
– pojedynek strzelecki (każda drużyna z każdą),
– rzut granatem z 20 m do celu.
10. O liczbie zdobytych punktów decydować będzie miejsce zajęte w każdej konkurencji. Za pierwsze miejsce drużyna otrzymuje N punktów, gdzie N oznacza liczbę startujących drużyn. Za drugie N–1, za trzecie N–2 itd.
11. O końcowej kolejności miejsc decyduje suma zdobytych punktów. W przypadku równej liczby punktów decyduje miejsce zajęte w pojedynku strzeleckim.
12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
13. Każdy z uczestników zobowiązany jest przestrzegać regulaminu strzelnicy oraz wykonywać polecenia organizatorów.
14. W przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń do „Trójboju strzeleckiego”, przekraczającej możliwości organizacyjne, o udziale w zawodach decydować będzie organizator, z tym, że pierwszeństwo będą miały organizacje i szkoły zgłaszające pojedyncze drużyny.

Data

lis 07 2021
Expired!

Czas

Cały dzień