Piknik Niepodległościowy

  • Gorzów

11 listopada – Piknik Niepodległościowy – piknik przeznaczony dla mieszkańców Gorzowa podczas którego odbędą się min.: koncerty i pokazy polskich tańców, pokaz musztry wojskowej, pokaz sprzętu wojskowego w tym czołgu Leopard, pokaz grupy rekonstrukcyjnej 14 pułku ułanów jazłowieckich, miasteczko harcerskie ZHR i ZHP podczas którego min. odbędzie się ognisko harcerskie dla rodzin z dziećmi ze śpiewami patriotycznych, wojskowych i harcerskich piosenek