Patriotyczny Tramwaj

  • Gorzów

11 listopada – Patriotyczny Tramwaj – harcerze z ZHR i ZHP będą animowali, w specjalnie do tego wydzielonym tramwaju MZK, śpiewanie piosenek patriotycznych i wojskowych. Tramwaj przystrojony jest w barwy narodowe, oraz rysunki dzieci z konkursów o tematyce patriotycznej. Jest to kolejna edycja tej akcji. W zeszłym roku znalazła ona odzew wśród rodzin z dziećmi, a także wśród przypadkowych pasażerów.