Panel dyskusyjny na temat obronności pt. „Czy młodzi ludzie w Polsce są przygoto(wy)wani do obrony Rzeczpospolitej?”

  • Aula Wydziału Nauk Społecznych KUL, ul. Droga Męczenników Majdanka 70, Lublin

Zapraszamy na panel dyskusyjny: „Czy młodzi ludzie w Polsce są przygoto(wy)wani do obrony Rzeczpospolitej?”

Termin: 7 listopad 2014, godz. 10:00

Miejsce: Aula Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ul. Droga Męczenników Majdanka 70

Prowadzący : dr Wojciech Gizicki Z Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL

Podczas panelu będą poruszane zagadnienia na temat podejścia do wychowania patriotycznego i proobronnego rożnych organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą szkolną i studentami, które do tego celu wykorzystują różną metodę pracy np. (ZHR – metodyka harcerska, JS 2063 – tradycje i metodyka ruchy strzeleckiego, Legia Akademicka – koncepcja „studenta w mundurze”.
Na początku organizacje krótko się przedstawią. Następnie spróbujemy zdiagnozować stan obowiązujących programów edukacyjnych odnoszącymi się do tematyki bezpieczeństwa państwa, wychowania fizycznego oraz świadomości historycznej, obywatelskiej i patriotycznej. Kolejnym elementem spotkania będzie wskazanie dobrych praktyce organizacji pozarządowych, które pracujące na tym obszarze z młodzieżą, studentami ale także z ludźmi dorosłymi.

Planowani uczestnicy:
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Legia Akademicka KUL im. por. Jana Bołbotta

Jednostka Strzelecka 2063 Świdnik im. sierż. Józefa Franczaka ps. „Lalek”
Zaproszeni goście – eksperci.

Organizatorzy:
ZHR Okręg Lubelski
Stowarzyszenie Instruktorów Legia Akademicka

Patronat:
Centrum Szkolenia Strzeleckiego Shooter