Miasteczko harcerskie

  • Wrocław

Miasteczko harcerskie – w programie:

  • Gry, pląsy
  • Nauka węzłów,
  • Pokazy samarytanki
  • Grochówka
  • Pokaz technik  Harcerskich
  • Rozdawanie naklejek okolicznościowych