Debata instruktorów organizacji harcerskich pt. „Jak harcerstwo wychowuje proobronnie?”

  • Lublin

Debata harcerska instruktorów różnych organizacji harcerskich (ZHR, ZHP, Skauci Europy) pt. Jak harcerstwo wychowuje proobronnie? (tytuł roboczy).