Gra Niepodległościowa

  • Lublin

Gra Niepodległościowa to inicjatywa młodych instruktorów Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, którzy postanowili ubogacić miejskie obchody Święta Niepodległości. W jej organizacji biorą udział harcerze i harcerki ZHR-u. Gra odbędzie się już po raz piąty, z roku na rok w coraz większej oprawie.

Cele projektu

Organizatorzy postawili sobie 3 główne cele:

  1. Zwiększenie świadomości historycznej lokalnej społeczności.
  2. Pozytywny wpływ na atrakcyjność obchodów 11 listopada i atmosferę związaną z tym świętem.
  3. Promocję wśród mieszkańców ciekawych miejsc w Lublinie.

Adresat działania

Działania skierowane są do szerokiej grupy odbiorców, z uwzględnieniem młodzieży i rodzin z dziećmi, do których w szczególny sposób przemawia atrakcyjna forma, jaką jest gra. Nie ma ograniczeń co do uczestnictwa w grze. W ubiegłorocznej edycji gry wzięło udział ok. 650 osób w różnym wieku. Biorąc pod uwagę tendencję wzrostową liczymy, iż w tym roku weźmie udział ok. 800 osób.

Szczegółowy opis projektu.

Gra rozpocznie się w dniu 11 listopada 2014 r., zaraz po zakończeniu miejskich uroczystości na pl. Litewskim. Wszyscy chętni mogli rozpocząć udział w zabawie poprzez zarejestrowanie w biurze zapisów (namiot na pl. Litewskim). Gra była osadzona w realiach powojennej PRL, a uczestnicy będą poznawali losy Jaworzniaków – młodocianych więźniów politycznych lat 1944-1956, którzy poddawani byli systemowej indoktrynacji w specjalnym obozie w Jaworznie. Zadania na trasach będą dotyczyły realiów, w jakich żyli Jaworzniacy oraz postaramy się przekazać doświadczenia, jakich doznawali w swoim życiu.

Tegoroczna Gra będzie podzielona na 3 trasy:

  1. Trasę biegową.
  2. Trasę dla rodzin z dziećmi, na której zadania będą dostosowane do dzieci w wieku do ok. 12 lat i będą kładły nacisk na wspólne działania dzieci z rodzicami.
  3. Trasę uniwersalną, przeznaczoną dla młodzieży i dorosłych, w której w szczególności położymy nacisk na przekazanie realiów wczesnych lat komunizmu.