Debata Naukowa „Przystanek Niepodległa”

  • 11:00
  • Piotrków Trybunalski, UJK ul. Słowackiego 114/118

wtorek 28.11 godz.11.00 UJK w Piotrkowie Tryb. – ul. Słowackiego 114/118

Debata Naukowa „Przystanek Niepodległa”

Konferencja naukowa „Przystanek: Niepodległa” połączona zostanie z uhonorowaniem i nagrodzeniem finalistów i laureatów ogłoszonego konkursu dla młodzieży. Będzie to niewątpliwie wartościowe wydarzenie o charakterze naukowym, ale także aktywizujące i inspirujące spotkanie młodzieży z naukowcami i specjalistami, legitymującymi się znaczącym dorobkiem naukowym w dziedzinach społecznych i politycznych.

W debacie udział wezmą:

Konrad Hennig ­ doktor nauk politycznych, wykładowca akademicki, w latach 2013­2015 Kanclerz Wyższej Szkoły Humanistyczno­Ekonomicznej w Sieradzu. Autor kilkunastu publikacji naukowych oraz tekstów publicystycznych. Wieloletni sekretarz łódzkiego oddziału Stowarzyszenia KoLiber. Współzałożyciel Fundacji Aurea Libertas, koordynator zespołu ekspertów łódzkiego Ośrodka Studiów o Mieście i Stowarzyszenia Wolne Miasto Łódź.

Tomasz Tulejski ­ doktor habilitowany nauk prawnych, wykładowca akademicki na Uniwersytecie Łódzkim.

Jacek Reginia­Zacharski ­ doktor habilitowany, historyk, politolog, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego.