logo_duzeZałożony w 1910 r. we Lwowie przez Józefa Piłsudskiego Związek Strzelecki miał przygotowywać polską młodzież w duchu tradycji narodowych do walki o Niepodległość Polski. W szeregach Związku skupionych było wielu przyszłych żołnierzy Legionów Polskich.

Związek reaktywowano w roku 1919. Bardzo szybko pozyskał wielu członków – w roku 1939 był największą organizacją młodzieżową w Polsce. Od 1994 roku, w którym jego działalność została wznowiona, ZS skupia młodzież i osoby dorosłe powyżej 14 roku życia.

Celem statutowym Związku jest przygotowanie członków do służby krajowi, także w szeregach formacji mundurowych. Prowadzone są szkolenia ogólne oraz specjalistyczne, kursy i obozy z zakresu wiedzy obronnej i wojskowej. Członkowie biorą udział m.in. w szkoleniach z musztry, strzelectwa, pierwszej pomocy i walki wręcz.

Więcej informacji na stronie: www.lodz.portalstrzelecki.info