zlpiirGłównym celem działalności Związku jest kontynuacja tradycji Legionów Polskich Piłsudskiego oraz podtrzymywanie idei niepodległościowych Marszałka. W swoich działaniach Związek stara się pogłębiać świadomość społeczną o historii Legionów, roli jaką Legiony odegrały podczas walk o odzyskanie niepodległości Polski, oraz o roli polskich zrywów narodowych. Aby dotrzeć do mieszkańców Łodzi członkowie organizują uroczystości, manifestacje, a także spotkania z młodzieżą uczącą się.

Związek dba o groby legionistów zasłużonych w boju. Łódzki Oddział Związku co roku organizuje szereg obchodów rocznic, m.in. rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego, Styczniowego oraz bitwy pod Dobrą.

Związek Legionistów Polskich i Ich Rodzin kontynuuje dzieło Związku Legionistów Polskich, istniejącego w latach 1922-1939. Po wojnie Związek został zdelegalizowany. W 1999 roku powołano na jego fundamencie Związek Legionistów Polskich i Ich Rodzin.

Obecnie w Łodzi znajduje się siedziba Zarządu Głównego Związku. Podlega jej oddział w Łodzi i Krakowie. Siedziba Związku Legionistów Polskich i Ich Rodzin znajduje się w Łódzkim Domu Kultury przy ul. gen. R. Traugutta 18.

Więcej informacji na stronie: www.pilsudczycy.jpilsudski.org
(Źródło: www)