logo SKPJP 1Społeczny Komitet Pamięci Józefa Piłsudskiego w Łodzi powstał 2 kwietnia 1981 r. Celem głównym Komitetu jest rozpowszechnianie idei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz zaszczepianie w młodym pokoleniu Polaków ducha patriotyzmu.

Związek spotkał się z entuzjastyczną reakcją społeczeństwa. Pozyskał w krótkim czasie ponad stu członków, dzięki którym mógł realizować założone cele. Organizowano patriotyczne uroczystości oraz akademie, prelekcje i wystawy. Pierwszą inicjatywą Komitetu było umieszczenie tablicy pamiątkowej na ścianie kamienicy przy ul. Wschodniej 19 w Łodzi, gdzie Piłsudski mieszkał oraz gdzie wydawano czasopismo „Robotnik”.

Największym sukcesem Komitetu była inicjatywa budowy pomnika Marszałka na skwerze im. Związku Strzeleckiego „Strzelca”, odsłoniętego 3 maja 1987r. Aktualnie Komitet rozszerza swoją działalność statutową o nowe zadania, pragnąc dotrzeć także do młodzieży.

Więcej informacji na stronie: www.skpjp.cba.pl.